10 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği' nde değişik yapan 10 Seri No.lu KVK Genel Tebliği, 05.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.