KATMA DEĞER VERGİSİ 7 NOLU TEBLİĞ

4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine, 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g), (r), (u) ve  (y) bentlerinde ve 30/d maddesinde yapılan değişikliklere ile 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına eklenen (i) bendine ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar  açıklanmıştır.

Sözkonusu tebliğe Ulaşmak için TIKLAYINIZ