Bağımsız Denetim

 Yeminli Mali Müşavirliğimizin  önemli ihtisas konularından biri de ulusal ve uluslararası denetim ve finansal raporlama standartlarına göre denetimdir.

Bağımsız denetim hizmetini   Kurucu ortağı  olduğumuz  ZEN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi   olarak yerine getirmekteyiz.   Şirketimiz,  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşları arasında yer almaktadır. Denetim kadrosu yerli ve yabancı kurumların her türlü denetim ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi, donanım ve tecrübeye sahiptir.

Gerek ulusal gerekse uluslar arası kurum, kuruluş ve otoriteler tarafından yapılması zorunlu olan ve gerekse zorunlu olmamakla birlikte kurumlar tarafından gereksinim duyulan denetimler uzman, profesyonel ve yetkili denetçilerimiz tarafından yapılmaktadır.

Farklı işkollarında faaliyette bulunan ticaret ve üretim işletmelerinin mali tablolarının denetimi konusunda gerekli profesyonelliğe sahip denetçilerimiz, gereksinimlere göre kurumların finansal tablo ve dipnotlarının (UFRS) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olup olmadığı veya muhasebe sistemi ve mali tablolarının Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Uygulama mevzuatına uygun olup olmadığı konularında görüş vermektedirler.

İşletmelerin finansal tablolarının ve faaliyetlerinin risk odaklı denetim yaklaşımı ile bağımsız denetimden geçmesi, işletme yöneticilerinin şirketin finansal durumunu gerçeğe en yakın haliyle görmelerini sağlar. Finansal tabloların doğru ve dürüst bir şekilde sunulması karar alıcıların alacakları kararlarda hata risklerini minimize eder. Bir işletmenin bağımsız denetime tabi olması, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerin önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına olanak verir.

Her ne kadar ülkemizde TTK ve SPK kapsamına giren işletmeler için kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıksa da, artık anlaşılmaya başlanmıştır ki bağımsız denetim günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zira Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolar tüm dünyada geçerli hale gelmiştir.