Duyurular

KATMA DEĞER VERGİSİ 7 NOLU TEBLİĞ

4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik…

Detaylar

6736 Sayılı Kanun İle Uygulamaya Yönelik Açıklama

              Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun…

Detaylar

6736 Sayılı Kanun İlgili Tebliğ

TEBLİĞE ULAŞMAK İÇİN  Tıklayınız

Detaylar

6736 REHBER

REHBERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Detaylar

10 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği' nde değişik yapan 10 Seri No.lu KVK Genel Tebliği,…

Detaylar